S

Azərbaycan əlifbasının iyirmi beşinci hərfi. bax se.
RÜTUBƏTLİLİK
SAAM

Digər lüğətlərdə