SANCAQ

Bayraq.

Danışcax gəlir qədəmə qədəm,

Hoyumuza yetişsin o şahi-kərəm,

Döyülür təbillər, sancağı ələm,

Bizləri gözlüyüb nişana gələr.

                       (“Abdulla və Cahan”)

SALQUM-SALQUM
SAPA

Digər lüğətlərdə