SAYMAQ

f.
1. Rəqəmləri sıra ilə demək, sadalamaq, sanamaq. Yüzə qədər saymaq.
– Salman ona qədər saydı. S.Rəhimov.
[Yusif Hümmətə:] Barmağınla sayırsan ki, filanıfilanı doldurmuşuq, yaxşı eləmisiniz. B.Bayramov.

// Miqdarını bilmək üçün hesablamaq. Günləri saymaq.
– Koroğlu da başladı pulu saymağa. Koroğlu”.
…Bir qoca rus arvadı pullarını sayırdı. Ə.Haqverdiyev.
[Şahin Firəngizə:] Onu demək istəyirəm ki, çox oxumuşam, hamısını bəlkə də saya bilmərəm. B.Bayramov.

2. Bir-bir adlarını çəkmək, eyni cinsdən olan şeyləri adbaad sıra ilə demək; sadalamaq. Kitabları saymaq. Uşaqları saymaq.
– Sinədə yarələrim saydı, dedi, min cərrah; Səhv edib, hələ bu mindən birinin sayı deyil. S.Ə.Şirvani.
…Saydığımız ağalar ən hörmətli üləma və sadat zümrəsindəndirlər. C.Məmmədquluzadə.

3. məc. Ehtiram etmək, hörmətini saxlamaq, hörmət etmək; hesablaşmaq. Sayanın quluyam, saymayanın ağası. ( Ata. sözü ).
Əsgər indi səni sayacaq. Ə.Əbülhəsən.
Quliyev bu adamların onu bir o qədər də saymadıqlarını başa düşürdü. Ə.Sadıq.

4. Ehtiyat etmək, çəkinmək.
[Nəbi:] Qubernat, naçalnik gəlsə, saymaram; Düşmənin qanından içsəm, doymaram. Qaçaq Nəbi”.

5. məc. Bilmək, hesab etmək.
[Hacı Qara:] Mənim sözlərimi zarafat sayırsınız? M.F.Axundzadə.
Özünü yenidən dünyaya gəlmiş sayırdı. Mir Cəlal.
Samirə mənim bu arzumu adi zarafatlarımdan biri sayırdı. M.Hüseyn.

◊ Saymaqla bitməz (qurtarmaz) – həddindən çoxdur, sayı-hesabı yoxdur.
Saymaq ilə bitən deyil göstərdiyin hünərlər; Bülbül deyir bağçalarda dastanını hər səhər. S.Vurğun.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SAYMAQ 1. SAYMAQ (sayıb miqdarını müəyyən etmək) Həmid.. Bakıya qayıtmaq üçün günlərini sayırdı (H.Abbaszadə); HESABLAMAQ (məc
  • SAYMAQ hesablaşmaq — üzülüşmək
  • SAYMAQ hörmətləmək
  • SAYMAQ hesablamaq

Omonimlər

  • SAYMAQ SAYMAQ I f. Hesablamaq. Uşağa birdən yüzə qədər saymağı öyrətmək. SAYMAQ II f. Hörmət etmək

Etimologiya

  • SAYMAQ Sözün ilkin kökü sa feilidir. Ruscaya считать kimi tərcümə edilib (indiki sınmaq feilinin də qədim kökü sı sözü olub), onun üzərinə -n şəkilçisi artır
SAYMA
SAYMAMAZLIQ
OBASTAN VİKİ
Say saymaq
Say saymaq – Azərbaycanda ən çox yazqabağı (bayramqabağı) günlərdə əsasən uşaq və gənclər arasında, geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından biridir. == Ümumi məlumat == Novruz bayramı günlərində eləcə də digər günlərdə uşaqların oynadıqları oyunlardan biridir. == Oyunun qaydaları == Uşaqlar oyuna başçı seçirlər. Başçı uşaqlarıcərgəyə düzür, müəyyən say rəqəmi seçir. Əsasən 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 rəqəmlərin götürürlər. Uşaqlardan bir-bir bu rəqəmləri tez-tez söyləmək tələb edilir. Çaşana hamı bir yerdə: - deyir, onu utandırırlar.

Digər lüğətlərdə