SEHRBAZLIQ

is. Sehrbazın işi, məşğələsi, ovsunçuluq, gözbağlayıcılıq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SEHRBAZLIQ SEHRBAZLIQ Uşaqlıqda onun başından şairlik fikri keçmişdisə də, nəticədə sehrbazlıq ixtisasını qazanmışdı
  • SEHRBAZLIQ ovsunçuluq — cadugərlik — gözbağlayıcılıq
SEHRBAZ
SEHRKAR

Digər lüğətlərdə