SİKKƏXANA

is. [ ər. sikkə və fars. …xanə] Pul kəsilən yer, müəssisə.
SİKKƏ
SİKKƏLİ

Digər lüğətlərdə