SOĞDİLƏR

is. Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda, Savd vilayətində eramızdan əvvəl birinci minilliyin ortalarında məskunlaşmış olan İrandilli xalq.
SOĞANLIQ
SOXMA

Digər lüğətlərdə