SONSUZLUQ₁

is. Sonu, nəhayəti olmama; nəhayətsizlik, intəhasızlıq.
Amma bu qısacıq məsafə Qulama sonsuzluq təsiri bağışladı. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SONSUZLUQ SONSUZLUQ (sonu, axırı olmama) ..Kainatın əzəməti və sonsuzluğu qarşısında insan ömrü heç nədir, çox zavallı görünür (M
  • SONSUZLUQ hədsizlik — intəhasızlıq — nəhayətsizlik

Omonimlər

  • SONSUZLUQ SONSUZLUQ I is. Uşaqsızlıq, uşağı olmamaqlıq. Qızın üzərində qəlblər əsərdi; Ağırdır, ağırdır sonsuzluq dərdi! (Ə
SONSUZ₁
SONSUZLUQ₂

Digər lüğətlərdə