SOXUŞDURMA

Soxuşdurmaq”dan f.is.
SOXULUŞMAQ
SOXUŞDURMAQ

Digər lüğətlərdə