SPORT

[ ing. sport] Orqanizmi möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək və insanda iradi keyfiyyətlər tərbiyə etmək məqsədilə edilən fiziki mümarisələr (gimnastika, güləşmə, müxtəlif oyunlar və s.); idman. Sportla məşğul olmaq. Sportu sevmək.
– Əlavə, xanın sporta böyük həvəsi var imiş. Ə.Haqverdiyev.
Ovçuluq yalnız xalq təsərrüfatı nöqteyinəzərindən deyil, sport və ölkə müdafiəsi nöqteyi-nəzərindən də böyük əhəmiyyətə malikdir. M.Rzaquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SPORT sport bax idman
SPONTAN
SPORTÇU

Digər lüğətlərdə