STANDARTLIQ

is.
1. Bir tipdə, bir ülgüdə, bir şəkildə olmaq; birtiplilik. Məmulatların standartlığı. Ölçülərin standartlığı.
2. məc. Şablonluq, basmaqəliblik, orijinallıqdan məhrumluq. Sözlərin standartlığı. Çıxışların standartlığı.
STANDARTLAŞDIRMAQ
STANİTSA

Digər lüğətlərdə