STEREOMÉTRİYA

[ yun. stereos – məkan və metreo – ölçürəm] Həndəsənin, həndəsi fiqurların (xətt, cisim, səth) fəzada vəziyyətindən bəhs edən şöbəsi.
STENOQRAFLAMAQ
STEREOSKÓP

Digər lüğətlərdə