STÉRLİNQ

[ ing. ] İngiltərə qızıl və gümüş pullarının qanuni standart meyarı.
STERİLLƏŞDİRMƏK
STİ́L

Digər lüğətlərdə