TABLEFUL

n 1. dolu stol / süfrə (yemək-içməklə); 2. qonaqlarla dolu stol

TABLEAU
TABLEMAN