UÇURMAQ₂

bax uçurtmaq 2
[İncə:] …Fəqət atam, bilmirəm kimdən eşitmiş, istəyirdi bütün evi uçursun. C.Cabbarlı.
Çay səllimi at kimi baş alıb gedir, bəndləri və sədləri uçururdu. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UÇURMAQ uçurmaq bax dağıtmaq
  • UÇURMAQ sarsıtmaq
  • UÇURMAQ yıxmaq — devirmək — dağıtmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • UÇURMAQ UÇURMAQ – QURMAQ Belədir insan, bir yandan uçurur, bir yandan qurur (S.Vurğun). UÇURMAQ – TİKMƏK Özün yaxşı bilirsən ki, mən istədiyimi tikərəm və tik
UÇURMAQ₁
UÇURTMA₂

Digər lüğətlərdə