WAGON-LIT

n fr. yataqlı vaqon

WAGON
WAGONETTE

Digər lüğətlərdə