Nazlama

OxşamaAzərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında ananın körpə uşağı yuxudan oyanarkən onu əzizləmək, nazlamaq məqsədilə oxuduğu nəğməyə deyilir. Bu xüsusiyyətinə görə oxşamaya "nazlama" da deyilir. Oxşamalar çox zaman "Bu balama qurban" misrası ilə bitir. Məsələn:

Dağdakı atlar,
Atlar göy otlar.
Göyçək arvadlar,
Bu balama qurban.

Tüstüsüz damlar,
Sarı badamlar,
Tənbəl adamlar,
Bu balama qurban.

Bu oxşamaların ilk üç misra beşhecalı, son misrası isə altıhecalıdır. Qafiyə sistemi aaab-dir. Lakin aaba sistemi ilə qafiyələnən oxşamalar da var:

Çaydır, dənizdir,
Qoldur, kənizdir,
Balam hər nədir,
Mənə əzizdir.

Mən çalım, oyna,
Qurban boyuna
El-oba gəlsin,
Sənin toyuna.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]