XAM ƏLƏ DÜŞMƏK

təcrübəsiz, bacarıqsız, qeyri-peşəkar adamın xidmətindən istifadə etmək.

XAM DÜŞMƏK
XAM ƏLƏ SALMAQ