YAN GƏZMƏK

bax: uzaq gəzmək.

YAN BAXMAQ
YANAĞINDAN QAN DAMMAQ