YEL ƏSİB, QOZ TÖKÜLÜB

gəlirli, xeyirli olduğu güman edilən, əslində isə boş, faydasız olan bir iş, yer haqqında işlədilən ifadə.

YEL DƏYMƏMİŞ
YEL QAYADAN NƏ APARDI