ZADƏGAN

top. [ fars. ] Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya.
…Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan qadınların görüb istədikləri adamlarla tanış olaraq evlərinə dəvət etməsini Fəxrəddin hələ Gəncədə ikən eşitmişdi. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ZADƏGAN ZADƏGAN (hakim sinfin yüksək təbəqəsi) Çünki Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan qadınların görüb istədikləri adamlar
  • ZADƏGAN əsilzadə — kübar — mülkədar — aristokrat
ZADƏ
ZADƏGANCASINA

Digər lüğətlərdə