ƏR

1. Mərd, qəhrəman, igid, qoçaq.

2. Bax: ərən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qorxum yox paşadan, sultandan, xandan,

Gəlsin mənəm deyən, keçirdim sandan,

Ərlər daldalanıb qorxmasın qandan,

At sürsün, qovğaya, mərdana gəlsin!..

                               (“Koroğlu ilə Dəli Həsən”)

ƏPPƏK
ƏRCƏL

Digər lüğətlərdə