ƏZİM

ƏZİM(Ə)1

ə. 1) böyük, ulu; 2) ali, yüksək; 3) m. əhəmiyyətli, çox mühüm.

ƏZHƏR
ƏZİMƏ

Digər lüğətlərdə