AĞI

1. Zəhər.

2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum.

Dan yerləri atıbdı,

Xoruzları yatıbdı.

Bəlkə də bu xörəyə

Nənən ağı qatıbdı?

               (“Arzı-Qənbər”)

Eşqin piyaləsin verdilər içdim,

Ağzımda tam verdi ağı təhrində.

                           (“Səyyad və Sədət”)

AĞI
AĞILMAQ

Digər lüğətlərdə