ABDULCƏLİL

Allahın qulu (bax: Allahqulu).
ABDULBAQİ
ABDULƏHƏD