ABİ-HƏYAT

Əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyu, dirilik suyu.

Abi-həyat kimi daim axarsan,

Haqqın camalına hərdən baxarsan,

Dolana-dolana evlər yıxarsan,

Mənim Əslim buralardan keçdimi?

                                     (“Əsli və Kərəm”)

ABI FARS
ABİ-KÖVSƏR

Digər lüğətlərdə