ABİSƏT

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.
ABİL
ABİT