ADIBƏLLİ

adı bəlli olan, adı şöhrətlənən. Adıbəy adı bəy olan, adı böyük olan.
ADIBALA
ADIGÖZƏL