ALLAHBAXIŞ

Allahın baxışı, nəzəri üstündə olan.
ALQIŞ
ALLAHQULU