ALLAHQULU

Allahın qulu (ikinci tərəf "Allah" sözündən və ya Allahın epitetlərindən ibarət olan "Allahın qulu" mənasını verən ərəb şəxs adlarının kalkası yolu ilə düzəldilmişdir. Müqayisə et: Tanrıqulu).
ALLAHBAXIŞ
ALLAHŞÜKÜR