ALMƏDƏD

bax: Əli və Mədəd; "al" sözünün "böyük" və "nəsil" kimi mənaları da vardır.
ALMAR
ALMƏMMƏD