AMALYA

əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran.
AMALİYA
AMAN