ANASI AĞLAR QALMAQ

ölmək, gözüyaşlı qalmaq.

ANADAN OLMAQ
ANASI NAMAZ ÜSTƏ İMİŞ