ARTUQ

Artıq, ziyadə, çox, lazım olmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ART
ARTURMAQ