atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi

Təbii proseslər və antropogen fəaliyyət nəticəsində atmosferə atılan zərərli qaz, maye və bərk tullantılara kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən nəzarətin elmi əsaslarla həyata keçirilməsindən ibarətdir

atmosfer havasının çirklənməsi
atmosfer havasının keyfiyyəti