atmosfer havasının monitorinqi

Atmosfer havasının vəziyyətinin, çirklənməsinin, onda baş verən təbii hadisələrin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi və proqnozu məqsədilə müşahidə və nəzarət sistemi

atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik normativi
atmosfer havasının mühafizəsi