Слово ABİ-HƏYAT в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyu, dirilik suyu.

Abi-həyat kimi daim axarsan,

Haqqın camalına hərdən baxarsan,

Dolana-dolana evlər yıxarsan,

Mənim Əslim buralardan keçdimi?

                                     (“Əsli və Kərəm”)

← ABI FARS

Açıq-göy, mavirəngli. Al-yaşıl, abı sarı, Bənövüş qara, qırmızı, Alasan, geydirəsən Həmişə yara qırm

ABİ-KÖVSƏR →

1. Cənnətdə Kövsər bulağının suyu. 2. Məcazi mənada: içki. Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü, Xaki-övl