BİBLİÓQRAF

[ yun. ] (kitabiyyat) mütəxəssisi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BİBLİOQRAF biblioqraf bax kitabşünas
BİBİYOLU
BİBLİOQRAFİ́K

Digər lüğətlərdə