CÜMHURİYYƏT

[ ər. ] bax respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.
– Meşinov bütün varlığı ilə etiraz etdi: – Yox, yox, cümhuriyyət yox, bu, bütün Şərq məsələsidir! S.Rəhman.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CÜMHURİYYƏT cümhuriyyət bax respublika
CÜMƏXATAN
CÜMHURİYYƏTÇİ

Digər lüğətlərdə