DAĞISTAN

dağlıq yer, dağlar ölkəsi, Dağıstan MR-nın adı.
DAĞXAN
DAĞLAR

Digər lüğətlərdə