DIZZY

dizzy1

adj 1. başgicəllənməsi hiss edən, ürəyi bulanan; It made me dizzy Bu mənim başımı gicəllətdi; 2. başgicəldən, başgicəlləndirən, başgicəlləndirici; bihuş edən; ~ climb / height başgicəlləndirici yoxuş / yüksəklik; After my second glass of whisky I began to feel rather dizzy Viskidən iki qədəh içdikdən sonra mənim başım gicəllənməyə başladı

dizzy2

v 1. baş gicəlləndirmək, bihuş etmək, kefləndirmək; 2. son dərəcə heyrətləndirmək / heyrətə salmaq

DIZZINESS
DO