EŞQPƏRVƏR

[ ər. eşq və fars. …pərvər] Eşq bəsləyən, eşq yetirən, sevən.
[Sofiya xanım:] Sizin bu qədər eşqpərvər bir qəlbə malik olduğunuzu zənn etməzdim. Çəmənzəminli.

EŞQNAMƏ
EŞMƏ₁

Digər lüğətlərdə