EMİN

(Salyan)
bax emil . – Mahirin bir oğlu var, çox emin uşağdı
EMİL
EMİNNİGÖZÜ

Digər lüğətlərdə