ENDOKARDİ́T

[ yun. endo-daxilində və kardia – ürək] tib. Endokardın (ürəyin daxili qişasının) iltihabı.
ENDOKARDİ
ENDOKRİ́N

Digər lüğətlərdə