ÉPİK

is. [ yun. ] Epik əsərlər müəllifi.
EPİDÉMİYA
EPİ́K₂

Digər lüğətlərdə