EPİ́K₂

sif. [ yun. ] ədəb. Eposa aid, epos xüsusiyyətli. Epik əsərlər. Epik dastanlar.
ÉPİK
ÉPİKA

Digər lüğətlərdə