ESTETÇİLİK

bax estetizm.
Lakin [Cabbarlının dramaları] estetçilikdən, formalizm ədabazlığından uzaqdır. M.İbrahimov.

ESTETÇİ
ESTETİ́K₂

Digər lüğətlərdə