ETİOLÓGİYA

[ yun. aitia – səbəb və logos – elm] tib.
1. Xəstəliyin törənməsi səbəbləri və şəraitindən bəhs edən elm.
2. Hər hansı bir xəstəliyi törədən səbəblər. Xəstəliyin etiologiyası bəlli deyildir.
ETİNASIZLIQ
ETİOLOJİ́

Digər lüğətlərdə