FACE-PAINTER

n 1. yanaqları / gözləri və s. boyayan adam; yanaqlara / gözlərə bəzək verən adam; 2. qrimçi, qrim edən; 3. portretçi / portretçəkən rəssam

FACE-MOULD
FACE-PAINTING