FACETED

adj taraşlı, taraş edilmiş; cilalanmış, cilalı

FACETE
FACIA