FLAGPOLE

n bayraq ağacı, siqnal dirəyi

FLAG-TOWER
FLAGSTAFF